Create better lessons quicker
Bowing - Crymu, Collapse - Datchwyddiad, Combination planes - Plaeniau amlddefnydd , Common rafters - Ceibrau cyffredin, Crown/top saw guard - Gard llif uchaf, Cupping - Cwpanu, Datum - Datwm , Dry rot - Pydredd sych, Eaves - Bondo, Gable end - Talcen tŷ, Gable ladders - Fframiau ysgol talcen tŷ , Girder truss - Cwpl hytrawst, Heading joint - Uniad talcen, Hipped roof - Talcendo, Kerf - Llifdoriad, Marking gauge - Medrydd marcio, Moisture content - Cynnwys lleithder, Outfeed table - Bwrdd casglu diogel, Pitched roof - To ar ongl, Pith - Bywyn, Pressure treatment - Wedi’i drin dan wasgedd , Push stick - Pren gwthio, Scribed joint - Uniad sgrifellog, Shakes - Holltau, Springing - Gwyrdroad mewn hyd planc, Strutting herringbone - Cynheilio croes, Trussed rafter - Ceibr cypledig, Valley - Cafn, Wall plate - Walblad, Wet rot - Gwlyb-bydredd, Close couple roof - To cypledig, Collared roof - To colerog, Jack rafters - Ceibrau byr, Kerfed - Wedi’i lifdorri, Mortice latch - Clicied fortais , Purlins - Trawslathau , Raking mouldings - Mowldinau ar ogwydd, Trammel - Tramel, Wall string - Llinyn mur, Winder tread - Gris dirwyn,

Carpentry Flipped Tiles

Leaderboard

Flip tiles is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives