Create better lessons quicker
1) Digwyddiad a allai achosi niwed i bobl yn y gwaith ac i’r cyhoedd. a) Exposure b) Inhalation c) Safe System of Work d) Dangerous Occurrence 2) Yr amser pryd y mae person mewn risg oherwydd perygl. a) Inhalation b) Exposure c) Fatality d) Ingestion 3) Marwolaeth o ganlyniad i anaf neu salwch yn gysylltiedig â gwaith. a) Ingestion b) Permit to Work c) Fatality d) Exposure 4) Yr holl gyfarpar a dillad a fwriadwyd i gael eu gwisgo neu eu dal gan berson yn y gwaith, sydd yn amddiffyn yn erbyn un neu fwy o risgiau i iechyd a diogelwch. a) Personal Protective Equipment (PPE) b) PUWER – Provision and Use of Working Equipment Regulations 1998 c) COSHH – The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 d) RIDDOR - Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995 5) Digwyddiadau yr ystyrir eu bod yn ddigon difrifol i gael eu cofnodi fel ystadegyn. a) Ingestion b) Inhalation c) Personal Protective Equipment (PPE) d) Reportable Incident 6) Cymryd sylwedd i mewn i’r corff trwy'r geg. a) Ingestion b) Inhalation c) Safe System of Work d) Permit to Work 7) Cymryd sylwedd, ar ffurf nwyon, mygdarthau, aerosolau neu lwch, i mewn i’r corff trwy ei anadlu i mewn a) Inhalation b) Reportable Incident c) Permit to Work d) Reportable Incident 8) Dull o weithio a gynlluniwyd i ddileu, os yn bosibl, neu leihau risgiau i iechyd a diogelwch. a) Reportable Incident b) Permit to Work c) Safe System of Work d) Ingestion 9) Cyfathrebiad ysgrifenedig neu lafar ffurfiol er mwyn cyflawni gweithdrefn arfaethedig, a gynlluniwyd i amddiffyn personél sy’n gweithio mewn ardaloedd neu weithgareddau peryglus. a) Safe System of Work b) Permit to Work c) Reportable Incident d) Health and Safety at Work 10) Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith a) The Control of Substances Hazardous to Health Regulations b) Provision and Use of Working Equipment Regulations c) Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations d) Health and Safety at Work Act

Iechyd a Diogelwch Disgrifiad yn Gymraeg - Rhan 3

Leaderboard

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives