Create better lessons quicker
Crymu - Bwrdd sydd yn gorwedd yn fflat, gydag un neu’r ddau ben wedi’u codi ychydig oddi ar y ddaear i ffurfio cromlin neu fwa. , Datchwyddiad - Crebachu afreolaidd neu ormodol wrth i bren sychu. , Cwpanu - Gwyriad yn wyneb darn o bren lle mae’r ymylon yn crymu tuag at neu oddi wrth ei gilydd. , Datwm - Pwynt sefydlog er mwyn cael lefelau cyfeirio; gallant fod yn Feincnodau Ordnans (OBMs) neu’n Feincnodau Dros Dro (TBMs), Bondo - Dyma ymyl isaf arwyneb y to sy’n bargodi’r waliau. Gall bondo fod yn agored, yn gaeedig neu’n gyfwyneb. ,

Carpentry Keyword Crossword

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives