Create better lessons quicker
Digwyddiad Adroddadwy - Reportable Incident, Amlynciad - Ingestion, Mewnanadliad - Inhalation, System Waith Ddiogel - Safe System of Work, Trwydded i Weithio - Permit to Work, HASAWA - Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 - HASAWA – Health and Safety at Work Act 1974, PUWER - Rheoliadau Darparu a Defnyddio Cyfarpar Gwaith 1998 - PUWER – Provision and Use of Working Equipment Regulations 1998, COSHH - Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd 2002 - COSHH – The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002, RIDDOR - Rheoliadau Adrodd am Anafiadau, Clefydau a Digwyddiadau Peryglus 1995 - RIDDOR - Reporting of Injuries, Diseases and Dangerous Occurrences Regulations 1995, Rheoliadau Rheoli Sŵn yn y Gwaith - The Noise at Work Regulations, Rheoliadau Gweithio ar Uchder 2005 - Work at Height Regulations 2005, Rheoliadau Cyfarpar Amddiffynnol Personol yn y Gwaith 1992 - The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992,

Iechyd a Diogelwch Termau yn Saesneg Rhan 3

Leaderboard

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives