1) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָאוֹת a) מִתַחַת b) ליַד c) בֵּין 2) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מִתַחַת b) מֵעַל c) בֵּין 3) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מִתַחַת b) מֵעַל c) בֵּין 4) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מֵאַחוֹרֵי b) מֵעַל c) ליַד 5) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) מֵאַחוֹרֵי b) מֵעַל c) לִפנֵי 6) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 7) ּהַכַּדוּר נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 8) ּהַחָתוּל נִמצָא ______ הַקוּפסָה a) בּתוֹך b) ליַד c) לִפנֵי 9) ּהַחָתוּל נִמצָא ______ הַשׁוּלחָן a) בּתוֹך b) עַל c) מִתַחַת 10) הַחָתוּל נִמצָא ______ הַכֶּלֶב a) ליַד b) עַל c) מִתַחַת 11) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ לַשׁוּלחָן a) ליַד b) עַל c) מִתַחַת 12) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הַחָתוּלִים a) ליַד b) בֵּין c) מִתַחַת 13) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הֶחָתוּל a) בֵּין b) ליַד c) מִתַחַת 14) הַכֶּלֶב נִמצָא ______ הַמלוּנָה a) בֵּין b) מֵאַחוֹרֵי c) לִפנֵי 15) הַמלוּנָה נִמצֶאת ______ הַכֶּלֶב a) מֵאַחוֹרֵי b) ליַד c) לִפנֵי

מילות יחס במרחב (לפני, אחרי, על, ליד...)

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?