1) Διαβάζουν a) Ενεστώτας b) Αόριστος c) Παρατατικός d) Στιγμιαίος Μέλλοντας e) Εξακολουθητικός Μέλλοντας 2) Θα τρέξετε a) Εξακολουθητικός Μέλλοντας b) Στιγμιαίος Μέλλοντας c) Παρατατικός d) Ενεστώτας e) Αόριστος 3) Μπορούσες a) Αόριστος b) Στιγμιαίος Μέλλοντας c) Παρατατικός d) Εξακολουθητικός Μέλλοντας e) Ενεστώτας 4) Τραγούδησες a) Εξακολουθητικός Μέλλοντας b) Ενεστώτας c) Παρατατικός d) Αόριστος e) Στιγμιαίος Μέλλοντας 5) Θα προσπαθούμε a) Ενεστώτας b) Στιγμιαίος Μέλλοντας c) Εξακολουθητικός Μέλλοντας d) Αόριστος e) Παρατατικός 6) Ποτίζαμε a) Στιγμιαίος Μέλλοντας b) Αόριστος c) Ενεστώτας d) Εξακολουθητικός Μέλλοντας e) Παρατατικός

Σαν κυνηγημένοι

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?