1) Ένα αστέρι κατέβηκε από τον ουρανό a) Σωστό b) Λάθος 2) Η άνοιξη μου αρέσει πολύ a) Σωστό b) Λάθος 3) Πρέπει όλοι να καθόμαστε στο σπίτει a) Σωστό b) Λάθος 4) Οι φίλοι μου είνε  οι καλύτεροι a) Λάθος b) Σωστό 5) Θα κάνω όλες τις εργασίες μου  a) Λάθος b) Σωστό 6) Η μαμά μου θα μαγειρέψοι a) Σωστό b) Λάθος 7) Η ομορφιές της φύσης a) Λάθος b) Σωστό 8) Οι ζωγραφιές της αδερφής μου a) Σωστό b) Λάθος 9) Η υγεία πάνο από όλα a) Σωστό b) Λάθος 10) Αυτό το αυτοκίνητο είναι κόκκινω a) Λάθος b) Σωστό

Είναι σωστή η λεξούλα μέσα στην πρόταση;

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?