6 χ 6 - 36, 7 χ 7 - 49, 8 χ 8 - 64, 9 χ 9 - 81, 5 χ 5 - 25, 7 χ 8 - 56, 3 χ 3 - 9, 8 χ 9 - 72, 4 χ 6 - 24, 6 χ 8 - 48, 3 χ 7 - 21, 8 χ 5 - 40, 5 χ 6 - 30, 7 χ 5 - 35, 9 χ 3 - 27, 9 χ 5 - 45, 6 χ 9 - 54, 2 χ 7 - 14, 4 χ 8 - 32, 9 χ 7 - 63,

Ποια είναι η σωστή πράξη για τον κάθε αριθμό;

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?