1) Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy pantofelek. a) grzyby b) rośliny c) protisty d) zwierzęta 2) Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy pieczarka. a) grzyby b) rośliny c) protisty d) bakterie 3) Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy wilk. a) grzyby b) rośliny c) zwierzęta d) bakterie 4) Zaznacz nazwę królestwa, do którego należy sosna. a) protisty b) rośliny c) zwierzęta d) grzyby 5) Zaznacz zdanie, które poprawnie opisuje wirusy. a) Wirusy mogą aktywnie się poruszać. b) Wirusy są samożywne lub cudzożywne. c) Wirusy oddychają głównie tlenowo. d) Wirusy mają zdolność namnażania się. 6) Wirusy nie mają budowy komórkowej i nie wykazują czynności życiowych. a) prawda b) fałsz 7) Niektóre bakterie są samożywne i potrafią przeprowadzać fotosyntezę. a) prawda b) fałsz 8) Bakterie mogą oddychać tlenowo i beztlenowo. a) prawda b) fałsz 9) Zaznacz punkt, w którym wymieniono tylko protisty samożywne. a) euglena, listownica b) pantofelek, euglena c) świdrowiec, listownica d) morszczyn, toksoplazma 10) Zaznacz choroby, które są wywoływane przez wirusy. a) odra b) grypa c) salmonelloza d) malaria 11) Zaznacz choroby wywoływane przez bakterie. a) różyczka b) tężec c) gruźlica d) świnka 12) Koty mogą przenosić wywoływana przez protisty toksoplazmozę. a) prawda b) fałsz 13) Człowiek może zarazić się malarią, jeśli zostanie ukąszony przez muchę. a) prawda b) fałsz 14) Zaznacz zdanie, które zawiera prawdziwe informacje na temat grzybów. a) Wszystkie grzyby są wielokomórkowe. b) Wszystkie grzyby oddychają tlenowo. c) Grzyby mogą przeprowadzać fotosyntezę. d) Grzyby mogą być pasożytami. 15) Porosty to organizmy, których ciało jest zbudowane z komórek glonów i a) strzępek grzyba b) komórek bakterii c) tkanek zwierząt d) korzeni roślin 16) Podstawową jednostką klasyfikacji organizmów jest: a) gromada b) typ c) gatunek d) królestwo 17) Organizm przedstawiony na zdjęciu to a) euglena b) pantofelek c) wirus d) bakteria 18) Spośród przedstawionych na zdjęciach organizmów wybierz te, które należą do tego samego królestwa co sosna. a) pszczoła b) pies c) stokrotka d) jabłoń e) borowik f) zaskroniec 19) Wybierz te spośród podanych cech, które opisują organizmy należące do tego samego gatunku. a) mają różną budowę komórki. b) Ich potomstwo jest niepłodne. c) Żyją w tym samym środowisku. d) mają zbliżone wymagania życiowe. e) mają podobną budowę ciała. 20) Zaznacz pozytywne znaczenie grzybów. a) do produkcji leków b) niszczą żywność c) wywołują choroby d) do wypieku pieczywa i ciast e) do produkcji serów

Kl.5 Sprawdzian "Wirusy, bakterie, protisty i grzyby".

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?