Create better lessons quicker
aelwyd - Cartref, lle mae rhywun yn bwy ynddo., anghyfiawn - Rhywbaeth sydd ddim yn deg., bon braid - Gwaith corfforol, defnyddio'r cyhyrau i weithio., datblygedig - Wedi datblygu, yn y cyd-destun hwn gwlad fodern, orllewinol., diflino - Rhywun neu rywbeth dyfal, yn dal ati heb flino., gwyll - Diwedd y dydd, pan mae'r haul yn machlud. , naddu - Cerfio neu dorri pren neu garreg i greu ffurf arbennig., oesol - Rhywbeth sy'n berthnasol i bob oes., tir comin - Tir sydd yn eiddo i berchennog y tir ond sydd yn cael ei ddefnyddio gan eraill dan ganiatad y perchennog., trachwant - Awydd cryf iawn i gael mwy nag sydd ei angen o rywbeth materol, e.earian, grym, bwyd, treunus - Rhywle neu rywun mewn tlodi, cyfyngder neu galedi. Ymddangosiad gwael, di-raen, sal neu wan.,

Geirfa Tai Unnos

Created bymew

Similar activities from Community

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives