Meus avunculus - Moj ujak, in nave fuit - bio je u lađi, iam navibus cinis incidit - u lađe već upada pepeo, iam pumices nigri - već crno kamenje, et ambusti lapides incidunt, - i užareno kamenje upada, ut vada formentur - (tako) da se oblikuje plićina, propter ruinam montis - zbog rušenja planine, litora navibus obstant - obale stoje na putu lađama, an naves retro gubernentur, - (trebaju)li se lađe usmjeriti natrag, dubitant - dvoume se, A Mizeno - od Mizena, longo spatio - velikim prostorom, dividuntur - odijeljeni su, Avunculus paulum cunctatur, - Ujak malo oklijeva, an retro naves agat - (treba )li usmjeriti lađe natrag, Nam magis magisque - Naime sve više i više, cinis calidior et densior - pepeo topliji i gušći, navibus incidit - upada u lađe, Nisi amicis veniat, - Ako ne bi došao prijateljima,, nisi auxilia portet - ako ne bi donio pomoć, in maximo periculo - u najvećoj opasnosti, multi versentur - mnogi bi se našli, Itaque gubernatori monenti, - Stoga kormilaru koji opominje, ut retro gubernacula flectat, dicit: - da okrene kormilo natrag, kaže:, "Fortes fortuna iuvat!" - "Hrabrima pomaže sreća!",

Plinijevo pismo Tacitu, 4. i 5. odlomak

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?