Πυρήνας, Πλασματική μεμβράνη, Σύμπλεγμα Golgi, Ενδοπλασματικό δίκτυο, Μιτοχόνδριο, Λυσόσωμα, Ριβόσωμα, Κυτταρόπλασμα.

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?