1) Pasożyty przeprowadzają fermentację. a) Prawda b) Fałsz 2) Rozmnażają się bezpłciowo. a) Prawda b) Fałsz 3) Grzyby są cudzożywne. a) Prawda b) Fałsz 4) Posiadają więcej niż jedno jądro komórkowe. a) Prawda b) Fałsz 5) Ciało grzyba nazywamy grzybem. a) Prawda b) Fałsz 6) Mają ścianę komórkową zbudowaną z celulozy. a) Prawda b) Fałsz 7) Ciało grzyba nazywamy grzybią. a) Prawda b) Fałsz 8) Mają ścianę komórkową zbudowaną z chityny. a) Prawda b) Fałsz 9) Mają znaczenie negatywne i pozytywne. a) Prawda b) Fałsz 10) Ciało grzyba zbudowane jest ze strzępek. a) Prawda b) Fałsz 11) Grzyby mogą być wielokomórkowe lub jednokomórkowe. a) Prawda b) Fałsz 12) Grzyby wytwarzają zarodniki. a) Prawda b) Fałsz 13) Drożdże to grzyby wielokomórkowe. a) Prawda b) Fałsz 14) Żyją głownie w środowisku lądowym. a) Prawda b) Fałsz 15) Grzyby nie tworzą osobnego królestwa a) Prawda b) Fałsz 16) Grzyby są tylko wielokomórkowe. a) Prawda b) Fałsz 17) Wśród grzybów nie ma pasożytów. a) Prawda b) Fałsz 18) Posiadają tylko jedno jądro komórkowe. a) Prawda b) Fałsz 19) Ciało grzyba zbudowane jest z blaszek. a) Prawda b) Fałsz 20) Mają tylko znaczenie negatywne. a) Prawda b) Fałsz 21) Pleśniak to bakteria jednokomórkowa. a) Prawda b) Fałsz 22) Porosty zbudowane są z glona i grzyba. a) Prawda b) Fałsz 23) Grzyby są samożywne a) Prawda b) Fałsz 24) Pasożyty nie mogą przeprowadzać fermentacji. a) Prawda b) Fałsz 25) Niektóre grzyby są pasożytami. a) Prawda b) Fałsz 26) Czerpią energię podczas oddychania tlenowego. a) Prawda b) Fałsz 27) Żyją głównie w środowisku wodnym. a) Prawda b) Fałsz 28) Pleśniak to grzyb jednokomórkowy. a) Prawda b) Fałsz 29) Owocnik to część grzyba w której powstają zarodniki. a) Prawda b) Fałsz 30) Owocnik to część podziemna grzyba. a) Prawda b) Fałsz 31) Wytwarzanie zarodników to rozmnażanie płuciowe. a) Prawda b) Fałsz 32) Żadne grzyby nie oddychają tlenowo. a) Prawda b) Fałsz 33) Porosty zbudowane są z bakterii i grzybów. a) Prawda b) Fałsz 34) Drożdże rozmnażają się płciowo. a) Prawda b) Fałsz 35) Drożdże to grzyby jednokomórkowe. a) Prawda b) Fałsz 36) Grzyby tworzą osobne królestwo a) Prawda b) Fałsz

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?