Create better lessons quicker
PERTAMA - PERCAYA KEPADA ALLAH, KEDUA - PERCAYA KEPADA MALAIKAT, KETIGA - PERCAYA KEPADA KITAB, KEEMPAT  - PERCAYA KEPADA RASUL, KELIMA - PERCAYA KEPADA HARI KIAMAT, KEENAM - PERCAYA KEPADA QADA DAN QADAR,

Salinan RUKUN IMAN

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives