Create better lessons quicker
1) Pas se zvao Arf, a dječak a) Gašpar b) Belizar c) Baltazar d) Bruno e) Mrvica f) Maks 2) Zašto su dječaka mrzili prolaznici? a) jer je bio šutljiv b) jer je radio nepodopštine c) jer su mislili da se ne brine o psu d) jer se nije htio družiti e) jer ne voli pse f) jer su mislili da je zao 3) Kada je nestala pseća tuga? a) kad je pas pobjegao b) kada je primljen u azil za životinje c) kada je našao svog vlasnika d) nije nestala e) kad je dobio kost f) kad je našao prijatelje 4) Što je Brigita zaboravila vratiti Renati? a) bilježnicu b) psa c) novac d) mačku e) knjigu f) zadaću 5) Kako se zvao Brigitin pas? a) Reks b) Atila c) Rondo d) Floki e) Pipi f) Garo 6) Maks je bio: a) policajac b) tajni agent c) vojnik d) zaštitar e) liječnik f) kemičar 7) Koje je pasmine bio Maksov pas? a) pudl b) mješanac c) haski d) jazavčar e) retriver f) doberman 8) Zašto su Zelene maske lovile Brunu? a) zbog sivih fotografija b) zbog novca c) zbog ružičastog novčanika d) zbog ljubičastog filma e) zbog Mirne f) zbog dnevnika 9) Kome je Mirna pisala pisma? a) Smibiću b) Lastanu c) Čmičku d) Garfieldu e) Supermanu f) Durici 10) Koji je naziv knjige pomoću koje je Zvonko došao do Jure Kostelnika? a) Mati b) Tata c) Seka d) Baka e) Djedo f) Braco 11) Iz kojeg je nastavnog predmeta dječak trebao pisati test? a) Fizike b) Tehničkog c) Biologije d) Hrvatskog e) Kemije f) Matematike 12) Što taj dan starac nije napravio? a) popio kavu b) otišao u šetnju c) ustao iz kreveta d) gledao TV e) doručkovao f) navio sat 13) Kakav je auto vozio Doroteo? a) AUDI b) VW c) BMW d) MERCEDES e) VOLVO f) FORD 14) Kome je Viktor kupovao pivo? a) Marku i Peri b) Punku i Žuji c) Lukasu i Noi d) Grbi i Pišti e) Danfi i Glistonu f) Četki i Bimbi 15) Kamo je Marka odveo tata? a) zubaru b) u ZOO vrt c) na igralište d) u knjižnicu e) na svoj posao f) na kupanje 16) Kako se zvao pas kojeg je Lucija čuvala? a) Bobi b) Ben c) Reks d) Rondo e) Fifi f) Šapica 17) Što je Lovorka nosila baki? a) sok b) kolače c) ručak d) novine e) večeru f) ništa 18) Zašto je Gospi od uvelog cvijeta trebala čaša? a) da popije vode b) da je ponese kući c) da zalije cvijet d) da posadi sjeme e) pokloni prijateljici f) prevari Marka 19) Maca je dobila odrezak zato što a) na otoku nema hrane b) jer je bila umiljata c) jer je lijepo mijaukala d) ga nitko nije htio e) na otoku nema miševa f) nema whiskasa 20) Ana je bila: a) gluha b) zločesta c) nemarna d) nervozna e) nijema f) slijepa

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives