Prawda: ask somebody a question - zadać komuś pytanie, ask somebody about something - zapytać kogoś o coś, ask for help - poprosić o pomoc , tell somebody the truth - powiedzieć komuś prawdę, I told him the truth - powiedziałem mu prawdę, say something - powiedzieć coś, talk to somebody - porozmawiać z kimś, I must talk to my mother - muszę porozmawiać z mamą, I can't tell you - nie mogę ci powiedzieć, I must ask you a question - muszę ci zadać pytanie, ask for a permission - prosić o pozwolenie, discuss the problem - omówić problem, discussion about the exam - dyskusja o tym egzaminie, speak English - mówić po angielsku, Fałsz: ask on something - zapytać o coś, talk with somebody - porozmawiać z kimś, I can't talk you - nie mogę ci powiedzieć, I'm sorry, I didn't asked to your name - przepraszam, nie zapytałem o twoje imię, We want to discuss for exam - chcemy omówić egzamin, Excuse me, do you say English? - przepraszam czy mówisz po angielsku?, I talked the truth - powiedziałam prawdę,

Czasowniki: Say, talk, tell, speak, discuss etc. Egzamin Ósmoklasisty,

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?