1) KAKO SE ZOVE USTANOVA KOJA POMAŽE U ZAPOŠLJAVANJU? a) HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE b) POLICIJA c) HITNA POMOĆ 2) GDJE SE DIŽE PLAĆA? a) NA TRŽNICI b) U BANCI c) U KAFIĆU 3) KAKO SE ZOVE ČOVJEK KOJI POMAŽE OSOBAMA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U RADU? a) VOJNIK b) TAJNIK c) RADNI ASISTENT 4) ŠTO JE PLAĆA? a) PLAĆA JE OBITELJSKA MIROVINA. b) PLAĆA JE NOVAC KOJI RADNIK DOBIVA ZA OBAVLJEN POSAO. c) PLAĆA JE SOCIJALNA NAKNADA KOJU DOBIVAJU NEZAPOSLENE OSOBE. 5) UGOVOR O RADU JE UGOVOR KOJI POTPISUJU POSLODAVAC I RADNIK. TAKO RADNIK DOBIVA POSAO. a) TOČNO b) NETOČNO 6) MOŽE LI OSOBA LIŠENA POSLOVNE SPOSOBNOSTI POTPISATI UGOVOR O RADU? a) MOŽE b) NE MOŽE 7) ŠTO SU RADNE AKTIVNOSTI? a) RADNE AKTIVNOSTI SU AKTIVNOSTI KOJE OBAVLJAJU OSOBE S INVALIDITETOM I KOJE NISU POTPISALE UGOVOR O RADU. b) RADNE AKTIVNOSTI SU POSAO ZA KOJI SE DOBIVA PLAĆA. 8) ŠTO DOBIVAJU OSOBE KOJE OBAVLJAJU RADNE AKTIVNOSTI? a) PLAĆU b) NAKNADU ZA OBAVLJANJE RADNIH AKTIVNOSTI c) MIROVINU 9) PLAĆAJU LI SE KUĆANSKI POSLOVI? a) DA b) NE 10) ŠTO JE OGLAS ZA POSAO? a) TEKST U KOJEM PIŠE DA SE TRAŽI OSOBA ZA OBAVLJANJE NEKOG POSLA. b) TO JE DRUGI NAZIV ZA UGOVOR O RADU. 11) ŽIVOTOPIS JE TEKST U KOJEM PIŠU PODACI O OSOBI I NJEZINE VJEŠTINE. TAJ TEKST OSOBA PREDAJE KOD PRIJAVE NA OGLAS ZA POSAO. a) TOČNO b) NETOČNO

ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?