Alcătuiește enunțuri în care „fiecare” să fie, pe rând, pronume și adjectiv pronominal., Pronumele nehotărâte din enunțul „ Unii au plecat, alții au venit” sunt..., Adjectivele pronominale îndeplinesc funcția sintactică de..., Dă exemplu de un pronume demonstrativ! Alcătuiește un enunț în care acesta să devină adjectiv pronominal demonstrativ.., Dă exemplu de un pronume posesiv! Alcătuiește un enunț în care acesta să devină adjectiv pronominal posesiv.., Dă exemplu de un pronume relativ! Alcătuiește un enunț în care acesta să devină adjectiv pronominal relativ., În cazul nominativ, pronumele nehotărât poate îndeplini funcțiile sintactice de... Exemplifică fiecare funcție sintactică!, Exemplifică funcția sintactică de complement direct a unui pronume interogativ!, Exemplifică funcția sintactică de complement indirect a unui pronume demonstrativ!, Exemplifică funcția sintactică de atribut a unui pronume posesiv!, Exemplifică funcția sintactică de complement prepozițional a unui pronume nehotărât!, Numește cazul pronumelui din enunțul: „- Tu, fii cuminte!”, Cuvântul „acesta” din enunțul „L-am văzut pe băiatul acesta” este... și are funcția sintactică de..., Cuvântul „ce” din enunțul „Nu știu ce vrei de la mine” este... și are funcția sintactică de..., Dă exemplu de un pronume negativ! Alcătuiește un enunț în care acesta să devină adjectiv pronominal.

Pronumele și adjectivele pronominale

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?