Create better lessons quicker
1) KARLOVAČKA ŽUPANIJA NALAZI SE U: a) ISTOČNOJ HRVATSKOJ b) SREDIŠNJOJ HRVATSKOJ c) JUŽNOJ HRVATSKOJ 2) KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRANIČI S: a) TRI DRŽAVE b) PET DRŽAVA c) DVIJE DRŽAVE 3) PRIRODNE CJELINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE SU: a) KORDUN,POKUPLJE I OGULINSKO POTKAPLESKI PROSTOR b) PLITVIČKA JEZERA,KORDUN I POKUPLJE c) KORDUN I OGULINSKO-POTKAPLESKI PROSTOR 4) SREDIŠTE KARLOVAČKE ŽUPANIJE JE: a) OGULIN b) KARLOVAC c) DUGA RESA 5) U KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI RAZLIKUJEMO: a) MEDITERANSKU I UMJERENO-KONTINENTALNU KLIMU b) UMJERENO-KONTINENTALNU I PLANINSKU KLIMU c) PLANINSKU I MEDITERANSKU KLIMU 6) NAJPLODNIJI DIO KARLOVAČKE ŽUPANIJE JE: a) KORDUN b) OGULINSKO-POTKAPELSKI PROSTOR c) POKUPLJE 7) RIJEKE KOJE PROTJEČU KARLOVAČKOM ŽUPANIJOM SU: a) KORANA,KUPA,MREŽNICA I DOBRA b) KORANA,KUPA,MREŽNICA I SAVA c) KORANA,SAVA I KUPA 8) KOJA RIJEKA IZVIRE IZ PLITVIČKIH JEZERA? a) KUPA b) MREŽNICA c) KORANA 9) KOJA JE RIJEKA KARLOVAČKE ŽUPANIJE PONORNICA? a) DOBRA b) MREŽNICA c) KUPA 10) KOLIKO GRADOVA IMA KARLOVAČKA ŽUPANIJA? a) 5 b) 4 c) 6

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives