Create better lessons quicker
1) Głoski ustne występują w podpunkcie: a) a, ń, k, d b) e, f, o, p c) f, g, ń, z 2) Jakie głoski powstają przy udziale wiązadeł głosowych? a) dźwięczne i bezdźwięczne b) dźwiękowe i bezdźwiękowe c) dźwięczne i dźwiękowe 3) Jakie upodobnienie występuje w wyrazie grubszy? a) ubezdźwięcznienie wsteczne b) udźwięcznienie wsteczne c) ubezdźwięcznienie postępowe 4) W którym wyrazie występuje zjawisko uproszczenia grupy spółgłoskowej? a) gruszka b) jabłko c) śliwka 5) W języku polskim akcent wyrazowy jest stały. Na którą sylabę pada najczęściej? a) na trzecią od końca b) na drugą od końca c) na czwarta od końca 6) Jak prawidłowo podzielić na sylaby wyraz manna? a) ma-nna b) man-na c) mann-a 7) Wyraz , który zawiera głoskę miękką to: a) gawron b) sójka c) gitara 8) Głoska ,,t'' w wyrazie tragedia jest: a) ustna, dźwięczna, twarda b) ustna, bezdźwięczna, miękka c) ustna, bezdźwięczna, twarda

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives