Create better lessons quicker
Zašto je hrana potrebna biljkama, životinjama i ljudima?, Koja živa bića sama sebi prave hranu?, Koji deo vazduha biljke oslobađaju kada prave hranu?, Zašto biljka ne uvene ispod providne tegle,a muva ugine?, Šta jedu biljojedi?, Šta jedu mesojedi?, Šta jedu svaštojedi?, Nabroj dva mesojeda, biljojeda i svaštojeda., Po tome šta jede, gde spada čovek?.

ŽIVA BIĆA SE HRANE

Switch template

Interactives

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives