Create better lessons quicker
1) Kako se zove organizacija Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu? a) Unesco. b) Urseco. c) Urceso. 2) Kakvi spomenici su na popisu Unescove zaštite? a) Očuvani i primjereno obnovljeni. b) Očuvani, ali neobnovljeni. c) Neočuvani i neobnovljeni. 3) Koliko spomenika kulturne baštine s područja RH je na popisu Unescove zaštite? a) 5. b) 6. c) 7. 4) Koliko spomenika prirodne baštine s područja Hrvatske je na popisu Unescove zaštite? a) 3. b) 2. c) 1. 5) Iz kojeg stoljeća i kojeg grada potječe Eufrazijeva bazilika? a) Iz 5. st., iz grada Dubrovnika. b) Iz 6. st., iz grada Poreča. c) Iz 7. st., iz grada Zagreba. 6) Što se čuva u Eufrazijevoj bazilici? a) Mozaici i natpisi života rane kršćanske zajednice. b) Kovanice iz kojih se može vidjeti život rane kršćanske zajednice. c) Slike iz kojih se može vidjeti srednjovjekovni život. 7) Što čini povijesnu jezgru Trogira? a) Niz stambenih zgrada. b) Dječji vrtić i škola. c) Niz palača i katedralu. 8) Tko i kada je izradio kameni portal katedrale u Trogiru? a) Majstor Radovan, u 12. st. b) Graditeljski majstor Radovan, u 13. st. c) Kovački majstor Radovan, u 14. st. 9) Tko je izgradio katedralu svetoga Jakova? a) Juraj Dalmatinac i Nikola Firentinac. b) Juraj Istranin i Nikola Firentirac. c) Jurica Dalmatinac i Niklaus Firentinac. 10) Gdje i kada je sagrađena katedrala svetog Jakova? a) U Puli, u 16. st. b) Na Braču, u 13. st. c) U Šibeniku, u 15. st. 11) Kako se zove najbolje očuvan antički katastar na Mediteranu, a na popisu je Unescove zaštite? a) Starogradska oranica. b) Novogradsko polje. c) Starogradsko polje. 12) Koliko je dugo polje kod Staroga Grada na otoku Hvaru? a) 6 km. b) 8 km. c) 10 km. 13) Gdje se nalazi Dioklecijanova palača? a) U Zagrebu. b) U Splitu. c) U Puli. 14) Tko i kada je dao izgraditi Dioklecijanovu palaču? a) Rimski car Dioklecijan, krajem 3. stoljeća. b) Grčki car Dioklecijan, krajem 4. stoljeća. c) Austrijski car Dioklecijan, krajem 5. stoljeća. 15) Koji grad se tijekom vremena razvio unutar zidova Dioklecijanove palače? a) Grad Rijeka. b) Grad Split. c) Grad Osijek. 16) Što obuhvaća povijesna jezgra Dubrovnika? a) Gradske zidine s tvrđavama. b) Središnju ulicu koja se zove Stradun. c) Više crkava i palača. 17) Što od ponuđenih odgovora je na UNESCO-vom popisu svjetske kulturne baštine? a) Kamenita vrata u Zagrebu. b) Stećci i obrambene zidine u Zadru. c) Tvrđava svetog Nikole u Šibeniku.

KULTURNO-POVIJESNI SPOMENICI RH

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives