Create better lessons quicker
cartoon - film animowany, magazine - czasopismo, web page - strona internetowa, TV competition - konkurs telewizyjny, game show - teleturniej, serial - serial, sports programme - program sportowy, talent show - konkurs talentów, radio - radio, newspaper - gazeta,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives