Create better lessons quicker
1) što je od ovoga točno a) donio b) donijo 2) što od ovoga je -je a) donio b) vremena c) ocjena d) htio e) htjela 3) šta je od ovoga sa ije a) donijela b) osvjetljavati c) ocjena d) cijela 4) koje su rčenice točne a) Ivica ide u školu b) Ivica ide u školu. c) ivica ide u školu. 5) ćup/čup a) čup b) ćup 6) 5*5 a) 25 b) 30

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives