Create better lessons quicker
Helyes: adjon, hagyjon, tudjuk, fogyjon, oldja, maradjon, ébredj, fagyjon, fonja, anyja, nénje, lehunyja, szeretsz, tudsz, hagysz, egyszer, Helytelen: aggyon, haggyon, tuggyuk, foggyon, olgya, maraggyon, ébreggy, faggyon, fonnya, annya, nénnye, lehunnya, szerecc, tucc, hatyc, eccer,

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives