Stiglo je ____. Na livadama cvjeta ____. Ana izrađuje cvjetne ____. Sari su najljepši sitni ____, a Maji veliki, ____ cvjetovi. Krovovi se ____. Pao je ____. U školskom dvorištu ____ prave ____ i natječu se tko će napraviti najljepšeg snjegovića. Danijel je ____4.a razreda. On odlučuje tko će ____. Svako ____ je napravilo ____ snjegovića, ali Marko je ____ natjecanja. ____ se žari, a ____ Kiki se sprema na ____. ____ Pavle je danas slavio ____. Gosti su se častili tortom od ____ na kojoj je bilo osam ____. Baka mu je kupila ____ na prugice i isplela vunene ____, a teta Marija mu je poklonila plišanog ____. Od tate je dobio žuti ____. ____ je u neredu i mama mora sve pospremiti. Sestra ____ je pojela ____, oprala ____, izula____, obukla ____ i legla u krevet. Bliži se ____. Mama je ____ da sve pojedem, ali ja nisam ____. ____ sam za stolom i želio ____ u sobu. Morao sam napisati ____. Nakon toga ću u igrici pokušati ____ prijatelja. Volim biti ____

SKUPINE IJE, JE, Č, Ć, DŽ, Đ

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?