1) Maksud hijrah a) Berpindah  b) Berjalan-jalan c) Berlari d) nama bulan 2) Hijrah dalam konteks sirah Nabi Muhammad, bermaksud a) Berhijrah dari Madinah ke Mekah b) Berhijrah dari perbuatan buruk kepada yang baik c) Berhijrah dari Mekah ke Madinah d) Berhijrah ke kota Mesir 3) Hikmah disebalik hijrah Rasulullah a) Pelawaan penduduk Mekah b) Musyrikin Mekah semakin menindas orang Islam c) Orang kafir rasa terancam d) Menambah pengalaman 4) Allah membenarkan penghijrahan kerana... a) Mengenali budaya orang lain b) Kehidupan orang Islam semakin perit c) Melawati tempat tinggal orang lain d) Hidup mesti ziarah menziarahi 5) Berikut merupakan individu yang terlibat dalam hijrah Nabi kecuali, a) Abdullah bin Abi Bakar b) Asma binti Abi Bakar c) Hamzah bin Abdul Mutalib d) Amir bin Fuhairah 6) Nyatakan peranan Abdullah bin Uraiqit dalam penghijrahan Nabi Muhammad. a) Pembawa makanan b) Pembawa berita c) Pengembala kambing d) Penunjuk jalan 7) Berikut merupakan peranan Amir bin Fuhairah dalam penghijrahan Nabi Muhammad, kecuali: a) Memastikan bekalan minuman mencukupi b) Menutup jejak kaki Asma ' dan Abdullah bin Abu Bakar c) Menjayakan hijrah nabi d) Penunjuk jalan 8) Pada pandangan anda, apakah yang perlu dilakukan bagi mengekalkan keharmonian hidup negara pelbagai agama? (soalan KBAT) a) Saling menghina agama orang lain b) Menganggu upacara ibadat agama yang lain c) Hormati perbezaan agama dan kepercayaan orang lain d) Menyakiti hati penganut agama lain. 9) Iktibar daripada peristiwa hijrah  a) Melakukan sesuatu dengan ikhlas b) Tenang dan tabah hadapi cabaran c) Menerima pendapat orang lain d) Melakukan sesuatu perkara dengan segera 10) Kebebasan beragama, adalah salah satu daripada hak asasi manusia. a) Betul b) Salah c) Tak pasti d) Ragu-ragu 11) Masjid Pertama dalam sejarah Islam ialah a) Masjid Mekah b) Masjid Nabawi c) Masjid Malaysia d) Masjid Quba' 12) Antara berikut merupakan peristiwa yang berlaku selepas hijrah nabi kecuali a) Terbinanya masjid Quba' b) Terbinanya masjid Nabawi c) Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan d) Muhajirin dan Ansar bermusuhan 13) Antara kepentingan hijrah ialah a) Bukti bijaksananya nabi b) Rakyat hidup berpecah belah c) Negara Madinah mundur d) Dakwah islam tersekat 14) Iktibar peristiwa hijrah ialah  a) Buat sesuatu tanpa perancangan yang teliti b) Berusaha memperbaiki diri c) Sedih menghadapi cabaran d) Tidak mahu berkorban 15) Rasulullah tiba di Madinah pada a) 12 Rabiulawal tahun ke-11 b) 12 Rabiulawal tahun ke-12 c) 12 Rabiulawal tahun ke-14 ke-14 d) 12 Rabiulawal tahun ke-10 16) Apakah nama lain bagi Madinah ? a) Sham b) Mekah c) Madinah d) Yathrib

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?