Create better lessons quicker
1) Gair sy'n disgrifio a) ansoddair b) berf c) berfenw d) enw 2) Gair gwneud a) berfenw b) berf c) ansoddair d) enw 3) Cymharu dau beth yn defnyddio 'fel' a) cymhariaeth b) cyffelybiaeth c) cyflythrennu d) cwestiwn rhethregol 4) Cymharu dau beth yn defnyddio 'mor..a' a) cymhariaeth b) cyffelybiaeth c) cyflythrennu d) cwestiwn rhethregol 5) dweud bod un peth yn rywbeth arall a) trosiad b) personoli c) ebychnod d) cwestiwn e) ansoddair f) berfenw 6) Rhoi nodweddion person i rywbeth sydd ddim yn berson a) trosiad b) cyflythrennu c) personoli d) ansoddair e) cymhariaeth f) person 7) gair sy'n cydfynd gyda swn a) synnau b) swn c) onomatopoeia d) onnomattopoeia 8) Mae 'am' ac 'ar' yn ddau o'r 12 yma a) adroddiad b) arddodiaid c) arholiad d) anrholiad e) adrodd 9) Ailadrodd yr un llythyren sawl gwaith mewn brawddeg a) cyflythrennu b) cymhariaeth c) cyffelybiaeth d) cwestiwn rhethregol e) ebychnod f) trosiad 10) a e i o u w y a) llafariaid b) cytseiniaid c) cyflythrennu d) cymhariaethau 11) c d b f g h a) cysgeiniaid b) cytseiniaid c) cytganiaid d) cyflythreniad e) cymhariaeth f) cyffelybiaeth 12) yn y rheol 'ei/e'u mae un eithriad. Beth ydy o? a) ein gilydd b) ei gilydd c) ei ffrindiau d) ei pobl e) ei gillydd 13) Meddyliwch, ystyriwch, eisteddwch. Beth yw'r rhain? a) Berfau gorchmynnol b) Berf gwneud c) Gorchymyn d) Gorchwylio e) Gorffennol 14) Rydym yn defnyddio rhain yn aml er mwyn creu tensiwn a) brawddeg b) brawddeg fer c) brawddeg hir d) geiriau e) ailadrodd f) rhestr 15) Gair rydym yn ei ddefnyddio yn lle 'hi/ efi.. a) berfenw b) berf c) berfau d) ansoddair

ymarferion iaith

by

Leaderboard

Community Mew Iaith

United Kingdom

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch template

Interactives