1) Potrošnja posjetitelja za vrijeme odmora u odnosu na njihov svakodnevni život je a) manja b) veća c) ista 2) U turistička zanimanja u kojima se zapošljava lokalno stanovništvo ne ubrajamo a) sobarica b) vatrogasac c) turistički animator d) konobar 3) U zanimanja van turizma koja su u većem broju potrebna za normalno funkcioniranje tijekom sezone ubrajamo a) policajac b) kuhar c) turistički vodič d) recepcionar 4) Investicija izravno u turizam je a) izgradnja ceste b) obnova kanalizacije c) popločavanje glavnoga trga u gradu d) izgradnja kompleksa bazena 5) Utjecaj na bruto-domaći proizvod ne ostvarije se kroz a) povećano zapošljavanje b) potrošnju posjetitelja c) preraspodjelu dohodaka 6) Velik broj turista na određenom području u određenom vremenu nazivamo a) nosivi kapcitet b) turistička zasićenost c) litoralizacija 7) Smanjeno zadovoljstvo gostiju zbog prevelikog broja ljudi na istom mjestu naziva se  a) fizička saturacija b) psihološka saturacija c) ekološka saturacija 8) Neprimjerena uporaba zemljišta je uzrok a) ekoloških problema b) infrastrukturnih problema c) prostornih problema 9) Vizualna devastacija pejzaža je uzrok a) prostornih problema b) ekoloških problema c) infrastrukturnih problema 10) Nedostatak pitke vode u sezoni je a) infrastrukturni problem b) prostorni problem c) ekološki problem 11) Problem zbrinjavanja povećanog otpada i otpadnih voda u sezoni je a) prostorni problem b) infrastrukturni problem c) ekološki problem 12) Povećana opasnost od požara u sezoni je a) prostorni problem b) infrastrukturni problem c) ekološki problem 13) Pojačana buka u sezoni je a) ekološki problem b) infrastrukturni problem c) prostorni problem 14) Prostorni problem nije a) prekomjerna izgradnja kuća za odmor b) zaprječavanje pristupa obali c) preopterećenost prometne mreže 15) Infrastrukturni problem nije a) preopterećenost električne mreže b) problem zbrinjavanja otpadnih voda c) povećana količina otpada 16) Ekološki problem nije a) zagađenje plaža b) onečišćenje voda c) zaprječavanje pristupa obali 17) Pozitivan utjecaj turizma na sociokulturnu okolinu očituje se u a) zanemarivanju starih običaja b) poticanju zaštite spomenika kulture c) podizanju životnog standarda lokalnog stanovništva 18) Litoralizacija je a) gornja granica iznad koje dolazi do zasićenosti turističkih prostora b) koncentracija ljudi, dobara i aktivnosti na obalama c) veliki broj turista na određenom prostoru u određenom vremenu 19) Pozitivan utjecaj turizma na sociodemografsku okolinu je a) zaustavljanje emigracije stanovništva b) obnavljanje zanemarenih obrta c) poticanje obnove spomenika kulture 20) Negativan utjecaj turizma na sociokulturnu okolinu je a) porast kriminala b) problem sezonske radne snage c) migracija stanovništva u turističku zonu 21) Negativan utjecaj turizma na sociodemografsku okolinu nije a) depopulacija zaleđa b) orijentacija radne snage na uslužne djelatnosti c) nekritičko prihvaćanje stranih vrijednosti 22) Negativan utjecaj turizma na sociokulturnu okolinu nije a) neravnoteža dobne i spolne strukture stanovništva b) sukob između lokalnog stanovništva i turista c) slabljenje kulturnog identiteta receptivne sredine 23) Koja je zemlja 2018. godine zabranila pušenje na svojim najposjećenijim plažama? a) Vijetnam b) Tajland c) Singapur 24) Na kojem otoku je ove godine (2020.) zabilježen slučaj uništavanja kulturno povijesne baštine? a) Marshallov otok b) Kuba c) Uskršnji otok

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?