Pan z wami. - I z duchem twoim., W górę serca. - Wznosimy je do Pana., Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. - Godne to i sprawiedliwe., Słowa ewangelii wg św. Jana - Chwała Tobie Panie., Oto słowo Boże. - Bogu niech będą dzięki., Oto słowo Pańskie. - Chwała Tobie Chryste., Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. - Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylkoi słowo a bedzie uzdrowiona dusz moja., Oto wielka tajemnica wiary. - Głosimy śmierć Twoją Panie, Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie. I oczekujemy Twego przyjścia w chwale., Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bog Ojciec wszechmogący. - Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę....,

Odpowiedzi mszalne 3

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?