Τροία, Γρανικός ποταμός, Ισσός, Αίγυπτος, Γαυγάμηλα, Υφάσης, Σούσα, Βαβυλώνα.

Περιοχές που πέρασε ο Μ. Αλέξανδρος

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?