1) Apakah yang dimaksudkan dengan 'syahadatain' a) Dua kalimah Allah b) Dua kalimah kesaksian 2) Antara berikut yang manakah bukan rukun syahadah? a) Ikrar b) Ihsan 3) Lafaz syahadah dibuktikan di mulut sahaja. a) Betul b) Salah 4) Orang yang ingkar syahadah akan mendapat a) Kegelisahan dalam hidup b) Perlindungan daripada Allah 5) Pilih tanggungjawab mengikut urutan a) Allah, rasul, ibu bapa b) Allah, ibu bapa, rasul 6) Ibadah terbahagi kepada a) 4 b) 2 7) Solat merupakan ibadah khusus kerana................ a) ibadah yang dilakukan kerana Allah dan menepati syara' b) ibadah yang wajib dilakukan kerana Allah dan diajar oleh Nabi Muhammad. 8) Bilakah orang yang bersyahadah perlu mengingati Allah? a) Sewaktu solat b) Bila-bila masa 9) Tanggungjawab orang yang bersyahadah adalah meninggalkan suruhan dan melaksanakan larangan Allah a) Betul b) Salah 10) Antara berikut yang manakah BUKAN daripada rukun syahadah? a) Mengucapkan dengan lidah b) Membenarkan dengan hati c) Mengamalkan dengan anggota badan d) Mengambil wudhu'

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?