Ble dych chi'n byw? Pam dych chi'n byw yno?, O ble dych chi'n dod yn wreiddiol?, Ble aethoch chi i'r ysgol?, Beth o'ch chi'n hoffi yn yr ysgol?, Beth yw'ch gwaith chi?, Ble 'dych chi'n gweithio?, Oes teulu gyda chi?, Dwedwch rhywbeth am eich teulu., Oes anifeiliaid anwes gyda chi?, Ble mae eich anifail anwes yn cysgu?, Ble aethoch chi ar eich gwyliau diwethaf?, Sut aethoch chi ar eich gwyliau diwethaf?, Gyda phwy aethoch chi ar eich gwyliau diwethaf?, Beth wnaethoch chi ddoe?, Beth wnaethoch chi ddydd Sadwrn?, Beth dych chi'n mynd i wneud penwythnos nesa?, Beth dych chi'n hoffi'i wneud yn eich amser sbâr?, Ble dych chi'n dysgu Cymraeg?, Pwy yw eich tiwtor Cymraeg?, Sut daethoch chi i'r gwers heddiw?, Beth dych chi'n ei hoffi ar y teledu? (Pryd mae hi ar y teledu?), Beth mae'n rhaid i chi'i wneud yfory?, Sut mae'r tywydd heddiw?, Sut roedd y tywydd ddoe?, Am faint o'r gloch dych chi'n codi fel arfer?, Beth o'ch chi'n hoffi'i wneud pan o'ch chi'n blentyn?.

Leaderboard

Speaking cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?