אָדוֹם, כַּחוֹל, יָרוֹק, כָּתוֹם, צָהוֹב, תְּכֵלֶת, חוּם, וָרוֹד, שָׁחוֹר, לָבָן,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?