Teulu: brawd a chwaer, Dim yn gallu: canu, Wythnos diwetha: mynd am dro, Gweithio: banc, Yn wreiddiol: Llansannan, Byw: Cenarth, Gallu: chwarae golff, Anfeiliaid anwes: cath x 2, Swper ddoe: sglodion, Gweithio: ysbyty, Gweithio: Ysbyty, Gallu: chwarae tenis, Brecwast ddoe: tost, Byw: Caerdydd, Gwaith: Nyrs, Dim yn hoffi: Ysmygu, Ddoe: Mynd â'r ci am dro, Byw: Porthmadog, Teulu: 3 mab, Gwaith: Gyrru bws, Dim yn hoffi: rhedeg, Neithiwr: coginio, Yn wreiddiol: Casnewydd, Gwaith: Athro, Hoffi: Ymarfer corff, Ddoe: cysgu, Byw: Pontypridd, Teulu: 1 x merch, Gweithio: archfarchnad, Byw: Pen y bont, Gallu: sgïo, Byw: Tregaron, Ddoe: Gwylio'r teledu, Gwaith: ar fferm / ffermwr, Byw: Merthyr Tudful, Teulu: 2 x merch, Hoffi: dringo, Ddoe: paentio'r tŷ, Gwaith: deintydd, Teulu: dim, Neithiwr: nofio, Gwaith: postmon, Anifeiliaid anwes: 2 x ci, Yn wreiddiol: Tal-y-bont, Dim yn gallu: dawnsio, Teulu: 3 x merch, Wythnos diwetha: Caerdydd, Gwaith: dim, Yn wreiddiol: Rhydaman, Gwaith: adeiladwr, Yn wreiddiol: Prestatyn, Dim yn hoffi: siopa, Anifeiliaid anwes: dim, Yn wreiddiol: Prestatyn, Neithiwr: sinema, Dim yn hoffi: glanhau, Gweithio: tafarn, Yn wreiddiol: Gwent, Swper ddoe: Pysgodyn, Anifeiliaid anwes: 1 x cath, Neithiwr: tafarn, Yn wreiddiol: Llundain, Hoffi: Mynd â'r ci am dro, Teulu: 2 x brawd, Teulu: 2 x chwaer, Teulu: Merch a mab, Ddoe: sboncen, Gweithio: Bwyty, Gallu: chwarae golff, Brecwast ddoe: wy, Byw yn: Gwent, Gwaith: Meddyg, Yn wreiddiol: Llanelli, Teulu: 3 chwaer, Dim yn hoffi: Garddio, Hoffi: Garddio, Hoffi: nofio, Hoffi: Rhedeg, Anifeiliaid anwes: ci a chath, Dim yn gallu: sgïo, Dim yn hoffi: rhedeg, Swper ddoe: salad, Cinio ddoe: brechdan caws, Brecwast ddoe: Uwd, Gweithio: Banc, Gweithio: sinema, Hoffi: Dawnsio, Dim yn hoffi: gwylio'r teledu, Hoffi: darllen, Dim yn hoffi: darllen, Gallu: canu'r piano, Dim yn gallu: canu'r gitâr, Hoffi: Canu'r trwmped, Dim yn hoffi: pannas, Hoffi: siocled, Dim yn hoffi: cig, Wythnos diwetha: Traeth, Heno: gwylio'r teledu, Yn wreiddiol: Llandysul, Byw: Caerdydd.

Leaderboard

Speaking cards is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?