O: p-vas, r-žė, t-rtas, v-ras, s-das, l-va, sal-ta, v-kas, k-manda, d-vana, U: p-pelės, d-rys, p-dra, p-mp-ras, sp-rga, k-lnas, g-ltas, t-šas, k-bas, t-šinukas, UO: p-das, k-das, r-nis, -das, p-delis, š-, p-kštė, d-na, s-las, sr-ga,

U ar O ar UO? Parink tinkamą

Leaderboard

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?