30. 5. 1990. - prvi višestranački demokratski Sabor, 25. 6. 1991. - odluka o samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj, 22. 5. 1992. - postala članicom Ujedinjenih naroda, 1. 7. 2013. - postala članicom Europske unije,

Samostalnost i međunarodno priznanje

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Continue editing: ?