Ble dych chi’n byw?, O ble dych chi’n dod yn wreiddiol?, Ble aethoch chi i’r ysgol?, Beth yw’ch gwaith chi?, Oes teulu gyda chi?, Oes anifeiliaid anwes gyda chi?, Ble aethoch chi ar eich gwyliau diwetha?, Beth wnaethoch chi ddoe?, Beth dych chi’n wneud y penwythnos nesa?, Beth dych chi’n hoffi’i wneud yn eich amser sbâr?, Ble dych chi’n dysgu Cymraeg?, Sut daethoch chi yma heddiw?, Beth dych chi’n (ei) hoffi ar y teledu?, Beth mae’n rhaid i chi’i wneud yfory?, Sut mae’r tywydd heddiw?, Sut roedd y tywydd ddoe?, Am faint o’r gloch dych chi’n codi fel arfer?, Beth o’ch chi’n hoffi’i wneud pan o’ch chi’n blentyn?.

Leaderboard

Spin the wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Visual style

Options

Switch template

Continue editing: ?