5,8,7,4,6 - 6, 120,80,50,20,30 - 60, 80,100,200,100,20 - 100, 400,40,40,50,70 - 120, 300,100,200,150,250 - 200, 500,50,150,50,50 - 160, 200,150,200,100,250 - 180, 100,50,50,150,200 - 110, 200,100,50,300,50 - 140, 100,140,60,200,250 - 150,

Αντιστοιχίζω τους αριθμούς με τον μέσο όρο.

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Continue editing: ?