Správné: prima, kvarta, kvinta, oktáva, , , , , Nesprávné: sekunda, tercie, sexta, septima, , , , ,

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?