1) Što je imerativ a) Glagolski način b) Glagolsko vrijeme c) Bajka 2) Što izriče kondicional prvi a) Povodbu b) Želju c) Zapovjed d) Molbu e) Zabrana f) Savjet 3) Što izriče imperativ a) Zapovjed b) Želju c) Mogućnost d) Molba 4) Kako se tvori imperativ a) Od glagolske osnove i nastavka b) 1.os jednine i 3.os jednine c) 1.os jednine i 1.os množnine 5) Kako se tvori kondicional drugi a) Kondicionala prvog pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog b) Imperativom pomoćnog glagola htjeti i glagolskog pridjeva radnog c) Aorist pomoćnog glagola radni i glagolskog pridjeva biti 6) Kako se tvori kondicional prvi a) Aorista pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog b) Glagolski pridjev biti i glagolskog pridjeva radnog c) Imperativ pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog 7) Koji su nastavci za imperativ a) I,oko,ite b) o,la,lo c) Oh,e,e,osmo,oste,oše 8) Što je kondicional a) Glagolski način b) Glagolsko vrijeme c) Glagol 9) Kako se treća osoba jednine imperativa izriče a) Tako da dodamo prezentu česticu b) Dodamo aoristu česticu c) Dodamo perfektu česticu

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?