1) Orta Çağ'da; tarımın, av hayvanlarının, jeopolitik konumun ve ulaşımın yanı sıra, coğrafi yapının devletlere sunduğu bir diğer imkan ticaret alanında kendini gösterir. a) Doğru. b) Yanlış. 2) Ortaçağ'da nüfusun yeryüzüne dağılışı ve devletlerin gücü ile coğrafi özellikler arasında bir ilişki vardır. a) Doğru. b) Yanlış. 3) Din adamlarından oluşan rahipler, asillerdendir. a) Doğru. b) Yanlış. 4) Buzul çağı boyunca toplayıcılık ve avcılık yapan insanlar, iklimin ılımanlaşmasıyla ile birlikte toprağı ekip gitmeye başladılar. a) Doğru. b) Yanlış. 5) Günümüz Avrupa devletlerinin hukuku, Roma hukukuna dayanmaktadır. a) Doğru. b) Yanlış. 6) Orta Çağ pazar ve panayırların da kendilerine getirilen paraların değerini tespit eden kişilere Sarraf denir. a) Doğru. b) Yanlış. 7) Feodalitede, koruma altına girene süzeren denirdi. a) Doğru. b) Yanlış. 8) Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti Mısır idi. a) Doğru. b) Yanlış. 9) Feodalitenin güçlü kurumlarından biri kilisedir. a) Doğru. b) Yanlış. 10) Kral Yolu, sadece Pers imparatorlarının habercileri tarafından kullanılmıştır a) Doğru. b) Yanlış. 11) Baharatlar, Orta Çağ Avrupa'sında gıdaların saklamada ve lezzetlendirme de kullanılan değerli ticaret malları arasındadır. a) Doğru. b) Yanlış. 12) Ortaçağ'da yılda bir defa kurulan panayırların yerine zamanla haftalık pazarların almasının sebebi; ekonomik sıkıntılardır. a) Doğru. b) Yanlış. 13) Feodal düzende senyörlerin orduları çiftçilikle uğraşan serflerden ve köylülerden meydana geliyordu. a) Doğru. b) Yanlış. 14) Patricilerin örf ve adetlerine dayanan Roma hukuku, gayet hafif ve yumuşak hükümler içeriyordu. a) Doğru. b) Yanlış. 15) Doğu Roma imparatoru Justinianus, 527 yılında tahta geçtikten sonra ilk iş olarak hukuk alanındaki karışıklığını gidermek istemiştir. a) Doğru. b) Yanlış. 16) Uygarca yazılan Cengizhan Yasası'nda, Cengiz Han'ın yanı sıra Türk törelerinden alınma hükümlere de yer verildi. a) Doğru. b) Yanlış. 17) İnsan toplulukları; sahip oldukları kültür, sosyal yapı ve gelişmişlik düzeyi bakımından birbirinden ayrılır. a) Doğru. b) Yanlış. 18) Konar-göçer olarak yaşayan toplumlar, avcılığa ve savaş taktiklerine çok önem vermezlerdi. a) Doğru. b) Yanlış. 19) Değerli eşyaların satıldığı ve saklandığı yerlere, bedesten denir. a) Doğru. b) Yanlış. 20) Orta Çağ başlarında Asya'da hüküm süren devletlerden biri de, Sasaniler idi. a) Doğru. b) Yanlış.

Tarih 3 / Fatmanur Ceylan

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?