1) El tractat de Fontainebleau permitia que ... a) per que les tropes Franceses pogueren entrar per Espanya b) Que una dona puaga gobernar c) qué ens pogueren invadir d) Que gobernararen els Militars 2) La filla de Ferran sete es... a) Isabel XX b) Carles V c) Isabel II d) Iabel V 3) Perque ferran sete va derrogar la llei sálica a) Per a que regnara la seva filla b) per a que regnara el seu germa c) per a que regnara la seva dona  d) per a que regnara un militar  4) Com es diu la rebolucio que produeix la renuncia de isabel segona a) grandiosa b) Derrota c) victoria d) americana 5) where did gustave Eiffel lived a) París b) Los Angeles  c) Australia d) greenland 6) Where Louise Boyd Travel a) Greenland b) New York c) Paris d) Los angeles 7) What did walt Disney invent a) eiffel tower b) Miquey mouse c) the artic d) the ships 8) When did Mozart composed his first symphony a) 9 b) 8 c) 11 d) 13 9) cuan va començar la guerra civil a) 3 d'agost de 1936 b) 19 de juliol de 1936 c) deset de juliol de 1936 d) Ninguna de les anteriors 10) quins generals van organitzar el cop d'estat a) Emilio mola b) Sanjurjo c) Francisco franco d) totes les anteriors 11) Perque van començar la guerra civil a) per eleccio de franco b) pel cop d'estat de dels generals c) Per que van fer unes eleccions d) Per democracia 12) Qui va guanyar la guerra civil a) Nacionalistes b) Republicans c) Francesos d) Espanya 13) Quants anys va durar la guerra civil a) 7 anys b) 5 anys c) 11 anys d) ninguna es correcta 14) Quants anys va durar la dictadura franquista a) 26 b) 36 c) 46 d) ninguna d'aquestes 15) Quants anys va durar la primera guerra mundial a) 5 b) 3 c) 4 d) 7 16) qui va provocar la primera guerra mundial a) Adolf hitler b) L'imperialisme c) Franco d) la constitució 17) En quin any es va signar el tractat de versalles a) 1915-1916 b) 1919 c) 1920-1921 d) 1920 18) quina relació tenen les dos guerres mundials a) Adolf Hitler b) El tractat de versalles c) La llei Salica d) ninguna de les anteriors 19) Quin es el primer territori que va conquerir adolf hitler a) dinamarca b) Espanya c) Estats Units d) Polonia 20) Com va acabar la segona guerra mundial a) Suicidi de Adolf Hit  b) conquesta de tots els països c) Assassinat de Francisco Franco d) tractat de pau

ATrapam si pots preguntes d'historia 10

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?