1) Czynniki chemiczne stwarzają zagrożenie dla: a) Zdrowia i życia b) Tylko zdrowa c) Tylko życia d) Raczej nie stwarzają zagrożenia 2) Gdzie występują takie czynniki a) Budownictwie b) Szpitalach c) Laboratoriach d) Wszystkie powyższe 3) Rodzaje działania to a) Toksyczne, drażniące, zaraźliwe b) Drażniące, uczulające, zapalne c) Mutagenne, rakotwórcze, toksyczne 4) Środki ochronne to a) Ochraniacze b) Kask c) Nie sa potrzebne d) Rękawice ochronne 5) Niebezpieczne substancje to a) Płyny np. mydła b) Bezwonne substancje c) Wszystkie substancje 6) Ten znak oznacz a) Utleniające b) Drażniące c) Toksyczny d) Łatwopalny 7) Ten znak oznacza a) Łatwopalny b) Wybuchowy c) Żrący d) Szkodliwy

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?