1) Ο Μενέλαος οργανώνει το σχέδιο της απόδρασης a) Ναι b) Όχι 2) Η Ελένη επινοεί ένα πονηρό σχέδιο a) Ναι b) ΄Οχι 3) Ο Μενέλαος σκέφτεται a) να φύγουν με καράβι b) να σκοτώσει τον Θεοκλύμενο 4) Θα πουν a) Ο άντρας της Ελένης πέθανε b) ο άντρας της Ελένης ζει 5) Θα φύγουν με a) καράβι b) άμαξα 6) Θα τιμήσει η Ελένη στη θάλασσα a) τον Μενέλαο b) τον Πρωτέα 7) Η προσευχή της Ελένης προς a) τον Δία b) την ΄Ηρα και την Αφροδίτη 8) Ο Μενέλαος θα a) είναι στον τάφο b) πάει στο καράβι

"Ελένη", Ευριπίδη, Β΄Επεισόδιο, διανή 5η, Εύη Καρούνια

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?