1) Wiosna zaczyna się: a) 21 marca b) 21 czerwca c) 22 września d) 21 grudnia 2) Jest coraz: a) cieplej b) zimniej c) bardziej deszczowo d) więcej mgły 3) Zwierzęta: a) śpią b) budzą się c) jedzą d) biegają 4) Wiosną ptaki: a) przylatują z ciepłych krajów b) odlatują do ciepłych krajów c) lecą 5) Dzień jest coraz: a) dłuższy b) krótszy c) ciemniejszy 6) Na drzewach: a) są pąki b) liście spadają c) leży śnieg

Wiosenny teleturniej

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?