Yalan, “bir konuda gerçeğe aykırı haber veya bilgi vermektir - Yalan, Riya, Allah (c.c.) için yapılması gereken amel ve ibadeti kullara gösteriş olsun diye yapma anlamına gelen ahlaki bir terimdir - Riya, İnsanların birbirini çekiştirmesi, kötü sözlerle anmasıdır. - Gıybet, Bir kimseye işlemediği bir suçu isnat etmek anlamındadır - İftira, İyilik ve güzelliklerin bir başkasında bulunmasını istemek. - Haset, İhtiyaçtan fazlasını tüketmek. - İsraf,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?