Vrijednosti koje nisu definirane unutar programa zovu se ____ vrijednosti. Naredba ____() – koristi se za unos znakovnog ____ a = ____ (”Kako se zoveš:”) Naredba ____() – pretvara podatak u cjelobrojnu vrijednost a = ____ (____ (”Koliko imaš godina:”)) Ako želimo da se rečenica "Danas je lijep dan" samo ispiše, koristit ćemo naredbu ____(). Ulazne vrijednosti ____ zadane u programu. Ulazne vrijednosti unosimo ____. a=input("Kako se zoveš:") b=____(____("Koliko imaš godina:")) ____ ("Zovem se", ____, "i imam", ____, "godina") a=____(input("Unesi prvi broj:")) b=int(____("Unesi drugi broj:")) ____(a+b)

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?