1) Što je Python??? a) Programski jezik za učenje programiranja b) Mrežna stranica c) Mapa 2) Što je EE otpad? a) naziv za marke b) naziv za električne i elektroničke opreme c) naziv za plastiku, papir i staklo 3) Koje su ulazne jedinice računala? a) Miš, tipkovnica, mikrofon, skener, kamera i fotoaparat b) Kućište, matična ploča i procesor c) ROM i REM 4) Koliko jedan BIT može imati stanja? a) 0 i 1 b) J i 6 c) 6 i 8 5) Što je internet? a) Tik Tok b) Lokalna računalna mreža c) Globalna računalna mreža 6) Što znači Ctrl + V a) Kopiraj b) Zalijepi c) Izreži d) Izbriši mapu 7) Sklopovlje nazivamo i softver. a) Točno b) Netočno

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?