1) Za što služi PowerPoint? a) Za obradu teksta b) Za snimanje zvuka c) Za izradu prezentacija d) Za uređivanje slika 2) Koliki broj slajdova može imati prezentacija? a) Jedan slajd b) Neograničen broj slajdova c) Neparan broj slajdova d) Paran broj slajdova 3) Koji je osnovni element prezentacije? a) Slike b) Tekst c) Animacije (Animations) d) Slajd e) Prijelazi (Transitions) 4) Koji je datotečni nastavak za PowerPoint? a) .mp3 b) .docx c) .pptx d) .jpg 5) Kako izgleda ikona PowerPoint datoteke? a) b) c) 6) Od kojeg slajda možemo pokrenuti prezentaciju? a) Samo 1. slajda b) Samo 3. slajda c) Od bilo kojeg slajda d) Od zadnjeg slajda 7) Koja je preporučljiva veličina slova na prezentaciji? a) 45 točkica b) Najmanje 18 točkica c) Najviše 18 točkica d) 1 točkica

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?